- Новости

Документи, що необхідні для вступу в 2021 році


Документи, що необхідні для вступу в 2021 році

Перелік документів, необхідних абітурієнту для вступу до українських закладів вищої освіти в 2021 році

У 2021 році вступники, які вступають до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, окрім осіб зазначених у п.п. 1 розділу VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на бюджет та до тридцяти заяв на контракт.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Подання заяви в електронній формі

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує такі документи:

 • зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • зазначає пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • зазначає номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених умовами прийому до закладів вищої освіти);
 • зазначає серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • зазначає середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку;
 • завантажує скановану копію (фотокопію у форматі pdf, jpg) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
 • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватися до вищого навчального закладу;
 • якщо вступник претендує на врахування в конкурсному балі сільського коефіцієнта, – довідку про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання).

У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до закладу).

Смотрите также:  ЦВК Білорусі оприлюднив остаточні результати президентських виборів

Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати особисто такі документи (копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються):

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
 • інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого навчального закладу.

Подання заяви в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Смотрите также:  Рятувальники Чернігівщини продовжують допомагати водіям долати наслідки негоди

Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

У цьому матеріалі наведено мінімальний перелік документів. Уточнений перелік документів ви можете переглянути в умовах прийому до певного закладу або дізнатись, зателефонувавши до його приймальної комісії.

Освіта.ua
15.07.2021

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *